Athenea Pegasus en Centrum gaan intensief samenwerken

 

KACentrumPegasusSamenw
Directeurs Berlinda Willaert van Atheneum Centrum en Jean Surmont van Atheneum Pegasus.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan de twee Oostendse athenea een verregaande samenwerking aan. In Pegasus worden de eerste en tweede graad secundair onderwijs ondergebracht, in Centrum de derde graad.

Het Atheneum Centrum telt 400 leerlingen, Atheneum Pegasus 870. Samen mikken ze vanaf het schooljaar 2019-2020 op 1.300 leerlingen met groeimogelijkheden tot zo'n 1.600 jongeren. Het doel: de slaagkansen van jongeren in het hoger onderwijs gevoelig verhogen. Pegasus zal middelbaar onderwijs aanbieden van het eerste tot het vierde middelbaar, daarna verhuizen de leerlingen naar het Centrum voor het vijfde en zesde middelbaar. "Voor volgend schooljaar verandert er niks", zegt directeur Berlinda Willaert van Atheneum Centrum. "Wie nog wil inschrijven of al ingeschreven is, zal het traject van het eerst tot zesde jaar hier kunnen blijven volgen. Wie hier nu al les volgt, blijft. Vanaf 2019 aanvaarden we geen inschrijvingen meer voor het eerste jaar." Pegasus-directeur Jean Surmont pikt in. "Na vier schooljaren zal de locatiescheiding definitief zijn. De samenwerking is logisch. We bundelen de middelen en zullen alle studierichtingen kunnen aanbieden."

In Centrum wordt een soort 'high school' ingericht, uniek in Vlaanderen. "Bijzonder is dat de laatstejaars kunnen proeven van het hoger onderwijs dankzij een samenwerking met UGent, VUB, HoWest en HoGent", zeggen Willaert en Surmont. "Ze zullen (een deel van) een cursus aan hogeschool of universiteit kunnen volgen, het examen afleggen en studiepunten verdienen. Als de opleiding de leerling niet ligt, moet hij/zij het examen niet afleggen en verliest de leerling er niks bij.

Voorzichtige terugkeer
Leerlingen kunnen dus een betere hogere studiekeuze maken." HoWest zal ook cursussen in Oostende organiseren, zowel voor de laatstejaars als haar eerstejaars aan de hogeschool. "Zie het als een voorzichtige terugkeer van hoger onderwijs naar Oostende", stelt Surmont. Er worden ook inleidende zomercursussen aangekondigd en professoren die aan zee komen doceren.

Met de fiets
Sommige leerlingen zullen wel hun pendeltraject moeten aanpassen. "We begrijpen dat sommige ouders wat bezorgd zijn. De kwaliteit van onderwijs en de slaagkansen van jongeren staan voorop. De afstand tussen beide scholen is met de fiets perfect overbrugbaar. Als de jongeren straks verder studeren, moeten ze ook pendelen, niet? Inhoudelijk verandert er voor de leerlingen niks."

Op 1 september 2018 wordt al gestart met Campus Olympus in de Schapenstraat. Met de bouw van de nieuwe sportzaal worden alle sportgerelateerde afdelingen van de eerste graad daar ondergebracht. Vanaf 1 september 2019 zal er ook de tweede graad ASO sportwetenschappen en TSO lichamelijke opvoeding en sport, samen met Atlas Atheneum Gistel, aangeboden worden.

Artikel verschenen op de website van HLN