Binnen de scholengroep maken alle scholen en instellingen gebruik van het digitaal schoolplatform Smartschool.
Dat vereenvoudigt de communicatie tussen de scholen onderling, maar ook tussen het CLB en de scholen (directies, leerkrachten, leerlingen en ouders) en zelfs tussen de scholen en het Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.
Tijdens de voorbije jaren hebben we een sterk doorgedreven digitale administratie kunnen uitbouwen, vooral op het vlak van leerlingenbegeleiding en rapportenadministratie, maar ook voor de leerlingen- en personeelsadministratie.

Basisscholen

Secundaire scholen

Volwassenenonderwijs

Leerlingenbegeleiding

Administratie scholengroep